HomeHỌC SEO

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI SEO ĐƠN GIẢN

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI SEO ĐƠN GIẢN
Like Tweet Pin it Share Share Email

Bước 1: Cài đặt tracking & SEO Tool

 • Google Analytics
 • Search Console
 • Bing webmaster
 • Yandex webmaster
 • Yandex metrica
 • Google Optimize
 • Google Tag Manager
 • Yoast SEO
 • Chuẩn bị mấy tool: Ahrefs, Web Auditor or Screaming frog , URL profiler, Rank tracker, Keyword tool.io

Bước 2: Chiến lược SEO

 • Nghiên Cứu & Phân Tích đối thủ: Ahrefs, Web Auditor ( Screaming frog), URL profiler
 • Nghiên cứu từ khoá: keywordtool.io, Ahrefs
 • Keyword Mapping: Rank tracker ( nhóm từ khoá mục tiêu, tính toán click dự kiến )
 • Cấu trúc website: lựa chọn landingpage SEO với kế hoạch nội dung hỗ trợ
 • Phát triển một kế hoạch chiến lược: Mục tiêu dự án, Chiến lược SEO, Lộ trình thực hiện, KPI hành động, Nhân sự thực thi, Ngân sách
 • Xây dựng kế hoạch hành động : Lộ trình hành động các task, Nhân sự thực thi các task, Nguồn lực thực thi dự kiến, Check list chất lượng, Check list tối ưu onsite

Bước 3: On-Site

Bước 4: On-Page

 • Title: chứa từ khoá chính trong 3 từ đầu tiên( dưới 60 kí tự )
 • URL: ngắn gọn, chứa từ khoá chính
 • Meta description: lặp lại 2 lần từ khoá chính ( dưới 155 kí tự )
 • Meta keyword: 5 từ khoá phụ
 • H1: chứa từ khoá chính
 • H2: với H2 đầu tiên chứa từ khoá chính.
 • H3-H6: sử dụng từ khoá phụ hoặc từ đồng nghĩa.
 • Thẻ bôi đậm or In nghiêng
 • 100 từ đầu tiên và 100 từ cuối cùng chứa từ khóa chính
 • Mật độ từ khóa chính từ 1.3% đến 3%
 • Có ảnh ( mỗi đoạn văn 1 ảnh mô tả )
 • Thuộc tính ALT của ảnh
 • Chú thích dưới ảnh
 • Có video ( nhúng từ youtube )
 • Độ dài bài viết ít nhất 2000 từ
 • Có link nội bộ
 • Link nội bộ mở tab mới
 • Có link out tham khảo nguồn nội dung
 • Link out tham khảo nofollow
 • Schema từng bài viết ( xem bài này: http://bit.ly/2zG51sv )
 • Thẻ <link> rel=canonical

Bước 5: Link nội bộ

 • Mô hình link nội bộ: http://meolamseo.com/lien-ket-noi-bo/
 • Kiểm toán link nội bộ: Ahrefs, Web Auditor or Screaming frog
 • Nâng sức mạnh link nội bộ ( bù đắp phần yếu của nơi đặt link nội bộ )

Bước 6: Off-Page

 • Tạo thông báo về thương hiệu: https://www.google.com.vn/alerts
 • Cài Google My Business: https://www.google.com/business/
 • Xác minh Social profile với tên doanh nghiệp
 • Xây mô hình triển khai liên kết từ chiến lược SEO ban đầu.
 • Triển khai các hình thức xây dựng liên kết ( PBN, Guest Post, Mua Text link, Web 2.0, Social Book Mark, Social Network, Forum, Mua link PR báo chí )
 • Kiểm toán backlink ( điều chỉnh số lượng & chất lượng đảm bảo kế hoạch ban đầu )

 

Nếu anh em đọc mà thấy hay cho em một like và share cho người khác biết với.
Thân!
Tien Anh Plus

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of